മഴയും പാടവും പിന്നെ ആമ്പല്‍പ്പൂവും..


മുറ്റത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ആകാശത്ത് അങ്ങ് ദൂരെ കിളികള്‍ പറക്കുന്ന കാണാം. ചിലത് പെട്ടെന്ന് കൂടെത്താനുള്ള തത്രപ്പാടാണെന്ന് തോന്നും. എന്നാല്‍ ചിലത് വട്ടമിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാറ്റിന്റെ ശക്തിയനുസരിച്ച് ഇലകള്‍ നിറയും. ഒപ്പം വരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് തേക്കിന്റെ പൂവ്. മുറ്റത്ത് വീഴുന്നത് കൂടാതെ പറന്ന് നടുമുറ്റത്തും നിറയും. മഴയുടെ ആദ്യത്തെ തുള്ളികള്‍ വീഴുന്നതെപ്പോഴും ഒരു സുഖമാണ്. Read more...

Advertisements

അത്യാഗ്രഹി


എനിക്കുമുണ്ടാഗ്രഹങ്ങള്‍.. അമിതമായാഗ്രഹങ്ങള്‍.. എനിക്കുവേണമൊരു പള്ളിക്കൂടം അതിരുകളില്ലാ പള്ളിക്കൂടം അവിടൊരേയൊരു വിഷയം - ജീവിതം, ആദ്യ പാഠം - സ്വപ്നം.. കുരുന്നുകള്‍ സ്വപ്നം കാണാന്‍ പഠിക്കട്ടെ കാണട്ടെ സ്വപ്നം, നന്മയുടെ ലോകം ജാതിയും മതവും നാടും നഗരവും പണവും നിറവും വേര്‍തിരിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ കാണട്ടെയവരെല്ലാം.. 'എന്റെ സ്വപ്നം നീ നേടണ' - മെന്ന് പറയാനൊരു രക്ഷിതാവായ് മാറാതെ - 'യെന്റെ സ്വപ്നം ഞാനേ നേടുവ' - തെന്നോര്‍ത്ത് യത്നിക്കുമൊരു തലമുറ.. അമ്മയുമച്ഛനും ഭാര്യയും മക്കളെ - ന്നുമല്ലാ, മണ്ണും... Continue Reading →

ഓര്‍മ്മകള്‍ പിന്നോട്ട്..


ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് പലതരം ആളുകള്‍ നമ്മുടെയടുത്ത് ദിവസേന എത്തും. ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും ഓരോ സംശയമാണ്. കുട്ടികളാണെങ്കില്‍ അത് ഭിക്ഷാടനമാഫിയ ആവും, സ്ത്രീകളെങ്കില്‍ മോഷണമാവും ലക്ഷ്യം, പുരുഷന്മാരെങ്കില്‍ ഇവര്‍ക്കെന്താ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചാല്‍, വികലാംഗരെങ്കില്‍ ഇവരുടെ വൈകല്യം യഥാര്‍ത്ഥമാണോ, പ്രായമായ പുരുഷന്മാരാണെങ്കില്‍ അധികം പേര്‍ക്കും എന്താ പുച്ഛഭാവവും ദേഷ്യവും - ഇങ്ങനെയെല്ലാം പലരും ചിന്തിക്കും.. പക്ഷേ പ്രായമായ സ്ത്രീകളെയാണ് ആ അവസ്ഥയില്‍ കാണുന്നതെങ്കില്‍ അല്പം വിഷമം തോന്നും.. ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ദയനീയതയോടെയാവും അവരെ കാണുക.. ആരോഗ്യമില്ല, ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവുമില്ല, ആണ്‍തുണയില്ല,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑